Main content

Datum: 25 Maart 2021

Tijd: 15:30 - 17:00

Locatie:
ZOOM

Website

Organisatie: Veerkracht Centrale

Wat maakt het voor professionals moeilijk open te zijn over eigen klachten en eigen ervaringen? Wat houdt hen tegen en wat stimuleert hen juist dit wel te doen?

Koen Westen en Pim Peeters beargumenteren dat alle professionals in staat zijn eigen ervaringen in te zetten zonder vervolgopleiding of certificaat. In dit webinar nodigen ze de deelnemers uit na te denken over het in gaan zetten van eigen ervaringsdeskundigheid en over het creëren van een werkomgeving waarin dit mogelijk is. Ze gaan in op theoretische en professionele aspecten, geven voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten.

Over de sprekers

Koen Westen en Pim Peeters werken als docent Verpleegkunde bij Avans Hogeschool. Ze hebben daar afgelopen jaren vele groepen “behandelen met eigen ervaring’ begeleid, vele professionals met eigen ervaring gesproken en het thema geïntegreerd in regulier onderwijs. In het boek ‘Behandelen met eigen ervaring, Onbewust bekwaam!?‘ beschrijven ze de zoektocht, waarbij professionals hun eigen ervaringen met herstelprocessen een plek gingen geven in hun opleiding en werk.


Pim heeft een achtergrond als gepromoveerd psycholoog en Koen als verpleegkundige en SPV in de GGZ en verslavingszorg met een master Social Work. Daarnaast zitten beiden in een lectoraat van hogeschool Avans en zijn ze betrokken bij onderzoeken en implementatietrajecten in het sociaal domein of in (inter)nationale GGZ-organisaties.

  • Deel deze pagina: