Veel gezochte termen

Psychosenet Agenda

Datum:
28 Maart 2023
Tijd:
09:30 – 16:30
Locatie:
De Basiliek
Wiltonstraat 56, Veenendaal
Meer informatie:
Organisatie:
Stichting Sympopna

Congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen | 28 maart 2023

Congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen

Het congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen gaat op zoek naar een hernieuwd houvast voor professionals in het brede veld van GGZ, zorg en welzijn. Op het congres wordt ‘relationeel werken’ als antwoord gepresenteerd.

Relationeel werken betekent voor ons dat we de zorg- of hulpvrager opvatten als iemand die leeft in en uit relaties, in zijn context met verschillende rollen (moeder, broer, buurman, vrijwilliger of vriendin). Waarbij onderliggend bij veel (hulp)vragen een diep verlangen schuil gaat naar erkenning, erbij horen, gezien worden en van betekenis zijn.

De samenleving is onrustig

Er doen zich crisissen voor op vele maatschappelijke gebieden, polarisaties tussen groepen mensen zijn aan de orde van de dag, een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheden wordt dagelijks genoemd in allerlei sociale media.
Tegelijkertijd zijn professionals in zorg, welzijn en publieke diensten op zoek naar passende antwoorden en oplossingen bij de onrust en dagelijkse vraagstukken van burgers. Afstemmen en aansluiten bij de werkelijkheid van burgers en hulpvragers is daarbij voor professionals geen eenvoudige opgave. De actuele maatschappelijke context met een klemtoon op beheersing, verantwoording en verzakelijking stelt grenzen aan wat ze mogen, wat ze kunnen binnen institutionele kaders.

‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch we denken.’ (Baart, 2017)

Werkelijk relationeel werken is een andere manier van zorggeven en hulpverlenen

Anders bedacht, anders gericht en op iets anders uit. De relatie tussen hulpvrager en professional leert wat goed is om te doen, wat op het spel staat in de relatie; niet evidence-based interventies is de focus, nog je eigen bedoelingen of gemeentelijke ambities.
Tegen deze achtergrond geven de inleiders in hun presentaties antwoorden op de vragen: Wat is de betekenis van relationeel werken voor burgers, cliënten en professionals? Hoe doe je dat in je dagelijkse praktijk? Hoe ontwikkelt een professional of team en organisatie kwaliteitsbewustzijn, passend bij relationeel werken. Zijn er al voorbeelden van deze vernieuwende praktijk?

Op het programma:

  • Zorg relationeel inrichten, geven en afrekenen | Prof. dr. Andries Baart
  • SennZi: simpel anders bedacht, maar niet eenvoudig uitgevoerd | Anja Wouters
  • ‘Being There’ – over er zijn voor elkaar en elkaar niet in de steek laten | Prof. dr. Philippe Delespaul
  • Relationeel werken: de normatief-reflectieve werker in SennZi | Ben Venneman
  • Mijn excuses aan iedereen die zei dat ik het niet kon, ik heb het toch maar gedaan | Bennie Nieuwenhuis
  • Als je werk het daglicht kan verdragen – Organiseren en verantwoorden van goede zorg | Jan den Bakker
  •  Van evidencebased naar emergencebased werken in de GGZ | Prof. dr. Jim van Os
Photocredits: Sunrise – Fleur Krist

Stichting Sympopna is de organisator van het congres Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen. Heb je vragen over het congres? Stel je vraag via deze link aan de organisatie.

Meer lezen over relationeel werken?