Main content

Datum: 26 November 2021

Tijd: 18:00 - 21:00

Locatie:
Scoutshuis Antwerpen
Antwerpen

Website

Organisatie: Familie Impact

Event - Familie Impact

Je bent familie of naaste van een persoon met een psychische kwetsbaarheid en wil je stem laten horen in de aanpak van geestelijke gezondheid door organisaties en overheden. Maar je weet niet hoe?

Of je laat al van je horen aan overlegtafels, in werkgroepen, bij adviesraden… maar zoekt uitwisseling met andere familie en naasten?

Similes nodigt je samen met de andere leden van het Familieplatform uit voor ‘Familie Impact!’

We brengen familie en naasten bijeen die mee willen nadenken over een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid. Drie keer per jaar komen we in jouw provincie samen. We laten ons inspireren door een spreker of good practice, wisselen ervaringen uit, delen onze bezorgdheden en werken zo samen aan een sterk familiebeleid in de GGZ.

Op deze eerste bijeenkomst laten we ons inspireren door Daisy Nauwelaers van het Familieplatform die de Familiereflex zal toelichten. Daarna brainstormen we samen over een goede familiestart. Het resultaat is een lijst met aanbevelingen.

Gastspreker
Daisy Nauwelaers, Familieplatform

Begeleiding
Griet Frère, Similesmedewerker

Meer info
Griet Frère
griet.frere@similes.be


Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Similes is er voor jou. Sinds 1972 organiseren onze vrijwilligersafdelingen overal in Vlaanderen en Brussel info-avonden, gespreksbijeenkomsten en training voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

Meer lezen over naasten?

  • Deel deze pagina: