Main content

Datum: 01 Januari 1970

Tijd: 00:00 - 00:00

Inleiding

Hulpverleners die zich elke dag opnieuw inzetten voor forensisch psychiatrische patiënten, streven permanent naar behandeling van hoge kwaliteit en zorg op maat voor patiënten die in het verleden ernstige gewelddadige delicten hebben gepleegd en een verhoogd risico op recidive hebben binnen en buiten de instelling. Professionals werken vaak onder hoogspanning omdat verschillende belangen moeten worden gediend: de veiligheid van het personeel, van medepatiënten en van de patiënt zelf. Daarnaast dragen zij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers in de samenleving wanneer patiënten geresocialiseerd worden. Over hun schouders kijken politici, media, toezichthouders, financiers en publiek mee. Na een incident is er pittige kritiek. Bij successen is er helaas nog te weinig waardering. Hier ligt een uitdaging om onze waardevolle investering in een betekenisvol bestaan voor patiënten, en daarmee maatschappelijke veiligheid, te benadrukken.

Programma

Dagvoorzitters: prof. dr. Stefan Bogaerts en prof. dr. Henk Nijman

09.30 uur
Opening van het congres door drs. Machiel Polak, psychiater/voorzitter raad van bestuur Fivoor/ FPC De Kijvelanden

09.40 uur
Mr. Goof van Gemert
Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

09.50 uur
Agressie vanaf de kindertijd
Dr. Sabine Roza
Psychiater en universitair hoofddocent, Erasmus MC en forensisch-psychiatrische polikliniek het Dok – Fivoor, Rotterdam

10.25 uur
De virtuele werkelijkheid van de forensische psychiatrie
Dr. Wim Veling
Psychiater en hoofd behandelzaken afdeling Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur Gedicht Ingmar Heytze

11.35 uur
Intern en extern toezicht, nut en noodzaak
Dr. Jacques Lucieer
Psychiater en eigenaar Lucieer, Advies en Beleid Gezondheidszorg

12.10 uur
Hoe beleven patiënten forensisch psychiatrische behandeling?
Toon Walravens
Ervaringsdeskundig begeleider, GGzE/ De Woenselse Poort
Lid Europees Long-Term Forensic Psychiatric Care (LFPC)
Lid Schakelteam personen met verward gedrag

12.45 uur Lunch

13.45 uur Gedicht Ingmar Heytze

13.50 uur
Betekenisvol werken aan kwaliteit: van visie naar resultaat
Prof. dr. Wouter ten Have
Hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam/ managing partner bij Ten Have change management

14.25 uur
Uitreiking erkenning EFQM 4 star door Ruud Stassen , directeur INK (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit)

14.35 uur Theepauze

15.05 uur
Met de voeten in de klei van de forensische zorg … en hoe veilig is het daar?
Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VUmc en Parnassia Groep

15.40 uur
Fivoor-onderzoek in vogelvlucht
‘Flits’-presentaties door onderzoekers van Fivoor

16.25 uur Gedicht Ingmar Heytze

16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitters

16.40 uur Borrel met muziek

Voor meer info: www.stichtingsympopna.nl

  • Deel deze pagina: