Main content

Datum: 28 Mei 2021

Tijd: 14:30 - 16:30

Locatie:
ZOOM

Website

Organisatie: Psychiatrie en filosofie

De zwangerschap en kraamtijd is een tijd waarin vaak existentiële vragen opborrelen, waarin jeugdherinneringen naar de oppervlakte komen en de verbinding met jezelf en anderen opnieuw gedefinieerd wordt. Sommige kraamvrouwen beschrijven het zelfs als een ‘spirituele tijd’. Zou het niet vanzelfsprekend zijn om een kraambedpsychose tegen die achtergrond te begrijpen? En te erkennen dat zo’n golf van veranderingen zo krachtig zijn dat een moeder op drift kan raken?

Eenmaal gediagnosticeerd wordt de afgedreven psychotische kraamvrouw met man en macht en pillen terug naar het normaal gedrag geleid. Maar om te bepalen wat een normale kraamvrouwreactie is op de geboorte moet eerst gedefinieerd worden wat ‘een normale ervaring’ eigenlijk is. En dat is lastig, want de transitie naar moederschap is lichamelijk en geestelijk een nogal extreme gebeurtenis met bovendien sterke culturele en psychosociale componenten.

Er is veel aandacht voor het neurobiologisch definiëren van een kraambedpsychose

Door deze evidence based benadering verdwijnt de persoon echter soms uit beeld. Wat dan als gevolg heeft dat existentiële vragen niet aan bod komen en de link met omstandigheden, trauma’s en conflicten, en de verbinding met jezelf en anderen onderbelicht blijft. En als we deze elementen wél belichten, zijn er dan kraambedthema’s te onderscheiden bij psychotische kraamvrouwen?

Het medische model blijkt weinig houvast te bieden voor de kersverse moeder om haar ervaringen te begrijpen. Er zijn andere invalshoeken om psychoses bij kraamvrouwen te benaderen, en andere manieren om hulp te bieden. Op deze dag doen wij een eerste aanzet om deze te verkennen.

  • Deel deze pagina: