Main content

Datum: 01 Januari 1970

Tijd: 00:00 - 00:00

Multideskundigheid in de nieuwe GGZ – Gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel

Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

Programma

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen, gespreksleider / dagvoorzitter / journalist

08.30 – 09.30 Ontvangst van de bezoekers

09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter

09.40 – 09.55 Multideskundigheid … wat is dat nu precies? Dr. Wilma Boevink,  Onderzoeker, ervaringsdeskundige

09.55 – 10.30  Als de patiënt meer van jou weet dan andersom –  Menno Oosterhoff,  Psychiater en teamleider polikliniek voor dwangstoornissen, Lentis

10.30 – 11.00   Koffiepauze

11.00 – 11.40 Multideskundigheid … een antwoord op welk probleem? Prof. dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht

11.40 – 12.20 Multideskundigheid in de nieuwe GGZ … met JIM lukt het! Prof. dr. Philippe Delespaul, Hoogleraar zorginnovatie Universiteit Maastricht, programmaleider Integrale Zorg Mondriaan

12.20 – 13.20   Lunch

13.20 – 14.05 Een familiereis door een wereld die Multideskundigheid heet … opstekers en afknappers
Thijmen van Hoof (zoon), Ervaringsdeskundige
Drs. Frank van Hoof (vader), Onderzoeker Trimbos instituut
Dr. Wilma Boevink (moeder), Onderzoeker, ervaringsdeskundige

14.05 – 15.05 Ervaringsdeskundigheid in De Nieuwe GGZ: waar staan we over 15 jaar?
Debat met de zaal aan de hand van vijf pitches en stellingen.
15.05 – 15.35   Pauze

15.35 – 16.05 Opbrengst van de dag, overpeinzingen….  Irene van de Giessen, Consulent / directeur bij Stichting HerstelTalent

16.05 – 16.20   Afsluiting door dagvoorzitter

Meer info op: www.stichtingsympopna.nl

  • Deel deze pagina: