Veel gezochte termen

Psychosenet Agenda

Datum:
14 Maart 2023
Tijd:
09:00 – 17:00
Locatie:
AERREA
Engewormer 18A, Wormer
Meer informatie:
Organisatie:
Samenwerking Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, UMCU en AERREA

Nascholing Ervaringskennis benutten in de GGZ | Dinsdag 14 maart 2023

Event - Ervaringskennis benutten in de praktijk

Ervaringsdeskundigen kleuren het landschap in de GGZ, in elk team kom je ze tegen! Maar er zijn ook verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen én psychiaters met ervaringskennis. Wellicht ben jij het vak ingestapt mede dankzij eigen ervaringen met ontwrichting of psychische problematiek. De nascholingsdag Ervaringskennis benutten in de GGZ: hidden treasure or risky business? staat volledig in het teken van het adequaat benutten van ervaringskennis in de klinische praktijk.

In de opleiding voor psychiaters wordt nog weinig stilgestaan bij de bijdrage die ervaringskennis biedt aan de behandeling. Wel bestaan er een aantal intervisie en peer supportgroepen voor psychiaters die persoonlijk ervaring hebben met psychische aandoeningen. Sommigen zetten al jaren expliciet ervaringskennis in.

Hidden treasure or risky business?

De dag heeft een theoretisch en praktisch onderdeel. Je krijgt ook voorbeelden van psychiaters die al enige tijd bezig zijn met het al dan niet inzetten van eigen ervaringskennis. Deze nascholing wordt begeleid door een team van ervaren psychiaters, senior-onderzoekers, ervaringsdeskundigen en vaktherapeuten. Met creatieve intermezzo’s en voldoende ruimte voor uitwisseling in een ontspannen sfeer en setting op de groene zorglocatie van AERREA.

Je bent welkom als je hier meer van wilt weten of hier meer mee zou willen doen. Het is niet nodig om zelf ervaringskennis te hebben, maar er is wel ruimte om dit te delen.

Na het volgen van deze nascholing Ervaringskennis benutten in de GGZ:

 • Heb je zicht op wetenschapstheoretische kwesties rondom ervaringskennis
 • Weet je hoe u ervaringskennis kunt integreren in evidence based practice
 • Heb je kennis van de belangrijkste kaders en ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid
 • Kun je de inzet van ervaringskennis beter op waarde schatten
 • Heb je handvatten hoe te werken met ervaringskennis op verbale en non-verbale wijze

Met bijdragen van Jeroen Kloet, Jim van Os, Myrrhe van Spronsen, Peter Groot, Antoinet Oostindiër en vele andere sprekers

Praktisch:

 • Eendaags programma
 • 14 maart 2023
 • bij AERREA in Wormer
 • Kosten: 250,00 euro
 • Aanmelden bij: s.verwoert@windesheim.nl
 • Enkele gereduceerde plaatsen (€75,-) voor AIOS
 • Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP
 • Kijk hier voor meer informatie en het programma

Deze nascholing is een gezamenlijke productie van lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim, UMCU, AERREA en lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht.

Meer lezen over ervaringsdeskundigheid?