Main content

Datum: 28 Maart 2020

Tijd: 00:00 - 00:00

Locatie:
Stadhuis Utrecht
Utrecht

Website

Week van de psychiatrie 2020In 2020 wordt de Week van de Psychiatrie gehouden in de laatste week van maart, van 23 t/m 29 maart. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2020 is: Betekenisvol meedoen!

Ondanks de pogingen van de GGZ om dichter bij de mensen te komen, staan er nog steeds te veel mensen met psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische aandoening langs de kant

We noemen hen patiënt of misschien cliënt, maar er is zoveel meer. Ook zij zijn kind en misschien ook wel, ouder, broer, zus, collega, medewerker, werkgever en/of vrijwilliger.  Zij willen en kunnen hun rol in het leven een bredere invulling geven; doch het blijkt zo makkelijk nog niet.

Een psychiatrische diagnose is veelal taboe en het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. Men ervaart discriminatie, vooroordelen en uitsluiting. Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf.

Gezien worden, erbij horen, mee werken en meedoen kan een mensenleven zin geven

In de Week van de Psychiatrie van 23 tot 28 maart is dit jaar daarom het thema “Betekenisvol meedoen” gekozen.

  • De landelijke werkgroep 2020 van de Week nodigt iedereen uit om regionaal of lokaal initiatieven op te zetten om dit thema verder uit te diepen; op www.weekvandepsychiatrie.nl is ruimte voor alle initiatieven.
  • Daarnaast  organiseert de werkgroep zaterdag 28 maart een landelijke bijeenkomst in het Stadhuis Utrecht, waarbij het thema verder wordt belicht.

De Week van de Psychiatrie vindt zijn oorsprong in het anti-autoritaire denken van de jaren zestig

Aan de golf van kritiek op bestaande maatschappelijke structuren ontkwam ook de psychiatrie niet. Tegenover de bestaande zorg ontwikkelde zich een kritische beweging, waarvan Jan Foudraine en Carel Muller belangrijke exponenten waren. In 1974 bundelden actiegroepen hun krachten in een landelijke Werkgroep `Dag van de Psychiatrie’.

Wat in 1974 begint met de Dag van de Psychiatrie, groeit al snel uit tot de Week van de Psychiatrie:  Voor meer geschiedenis lees ‘Wat is de week van de Psychiatrie‘.

Deelname is kosteloos, verdere informatie volgt op www.weekvandepsychiatrie.nl.

  • Deel deze pagina: