Main content

Datum: 25 Maart 2021

Tijd: 09:00 - 17:00

Website

Organisatie: Kenniscentrum Phrenos

Werk jij als hulpverlener, onderzoeker of begeleider met mensen met ernstige psychische aandoeningen en draag jij bij aan hun maatschappelijk herstelproces? Kom dan naar deze studiedag. Je kunt hier nieuwe methoden en inzichten voor jouw dagelijkse werk opdoen én meepraten over hoe we met elkaar het maatschappelijk herstel kunnen stimuleren en ondersteunen.

Achtergrond

Mensen met psychische aandoeningen hebben doorgaans dezelfde wensen op het gebied van sociale inclusie als andere Nederlanders. Maar vanwege hun aandoening en bijkomende beperkingen kost het hen vaak veel meer moeite om die te verwezenlijken. De laatste jaren zijn veel ontwikkelingen in praktijk en onderzoek om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om, op basis van hun eigen wensen, aan de samenleving deel te nemen (Over de brug, 2014). Toch blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat hulpverleners en begeleiders mensen hierin goed kunnen ondersteunen.

Programma van deze studiedag

In het ochtend krijg je een overzicht van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren in het bevorderen van de sociale inclusie en participatie van GGZ-cliënten. Zes onderzoekers presenteren hun belangrijkste bevindingen van recentelijk afgerond onderzoek naar herstelondersteunende methodes. Ook cliënt- en familievertegenwoordigers delen vanuit hun perspectief de belangrijkste inzichten van het afgelopen decennium en welke lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.

In het middag vragen we je om actief mee te denken in een serie workshops over de toekomst van maatschappelijk herstel en inclusie voor GGZ-cliënten. Aan het eind van deze dag hopen we een helder beeld te hebben van de manier waarop we met vereende krachten, zowel onderzoek als praktijk, maatschappelijk herstel en inclusie in het nieuwe decennium kunnen realiseren.

In verband met de Corona-crisis is deze studiedag verplaatst naar 25 maart 2021. Na de zomer is het programma bekend en zullen we de inschrijving openen.

  • Deel deze pagina: