Veel gezochte termen

Psychosenet Agenda

Datum:
19 November 2022
Tijd:
09:30 – 16:30
Locatie:
Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7, Zwolle
Meer informatie:
Organisatie:
Kenniscentrum TGG

KTGG Symposium: intergenerationele overdracht van trauma | 19 nov 2022

Op 19 november vindt het 8ste KTGG symposium plaats in Zwolle. Dit symposium zal gaan over intergenerationele overdracht van trauma Een bijzonder boeiend en belangrijk onderwerp.

Met intergenerationele overdracht van trauma bedoelen we dat, als we kinderen krijgen, deze uiteraard geconfronteerd worden met het gedrag van ons als ouder. Datgene waar wij, toen we kind waren (en mogelijk nog daarna) in bezeerd werden door onze eigen ouders, beïnvloedt ons als mens en het beïnvloedt het contact dat wij met onze kinderen hebben als we zelf ouders zijn geworden.

Het is onvermijdelijk dat trauma’s die de ouders hebben ervaren, van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind

Tragisch genoeg geven we vaak onbewust veel meer door dan we zouden wensen. Hoe komt het dat de pijn (en de daarmee samenhangende destructieve patronen) van de ene ouder wordt doorgegeven aan het kind, en dat het bij andere ouders beter lukt om deze spiraal van herhaling te doorbreken?

Intergenerationele overdracht is uiteraard ook aan de orde bij ernstig vroegkinderlijk trauma, vooral wanneer niet alleen de ouder(s), maar ook grootouder(s) en andere familieleden bezeerd zijn. Waarschijnlijk is er bij de meeste gevallen van vroegkinderlijke traumatisering binnen het gezin ook sprake van intergenerationele overdracht. Een bijzonder boeiend en belangrijk onderwerp dus, ook om deze spiraal van lijden te doorbreken. Uiteindelijk is het doorgeven van onze eigen pijn aan onze kinderen natuurlijk het allerlaatste wat we willen.

Als een ouder zelf ernstig getraumatiseerd is, maakt dat het heel ingewikkeld voor de ouder om een veilige en gezonde hechting te bieden aan een kind. Als er sprake is van een zeer slechte hechting en structurele onveiligheid, is de kans aanwezig dat het kind trauma-gerelateerde DIS ontwikkelt. Vanuit dit perspectief kunnen we de problematiek van ouders zien als een factor die invloed heeft (gehad) op het ontwikkelen van DIS bij het kind.

Op het KTGG Symposium gaan we dieper op dit onderwerp in:

  • Hoe kijken we naar hechting?
  • Wat is ‘good enough’ ouderschap? Hoe maakbaar is dat eigenlijk?
  • En het belangrijkste; als een ouder zelf ernstig bezeerd is, wat is dan nodig om een veilige en gezonde hechting te bieden aan een kind?

KTGG symposium

Meer lezen over hechting?