Main content

Datum: 16 September 2022

Tijd: 09:00 - 16:00

Locatie:
Universiteit van Tilburg, Dante gebouw
Warandelaan 2, Tilburg

Website

Organisatie: Tilburg University

Op vrijdag 16 september 2022 om 13.30 uur zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de promotie wordt er het ochtendsymposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’ georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

In dit symposium voor professionals uit de re-integratiepraktijk worden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek van Kim Janssens naar een stigma bewustwordingsinterventie, bestaande uit de Nederlandse beslishulp CORAL.NL en een stigma bewustwordingstraining voor re-integratieprofessionals. Daarnaast zijn er verschillende sprekers op het gebied van praktijk, wetenschap en beleid. Twee ervaringsdeskundigen zullen ons meenemen in hun persoonlijke ervaringen rondom het openheidsdilemma op het werk. Ook gaan we in gesprek met twee re-integratieprofessionals over hun ervaringen in het begeleiden van werkzoekenden met psychische problemen. Vanuit de wetenschap en beleid zullen er lezingen zijn van Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV), onderzoekers van het Trimbos-instituut en prof. dr. Katrina Scior (Clinical Psychology and Stigma Studies).

Verdediging Kim Janssens

Tijdens een openbare zitting, om 13.30 in de Aula, zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Haar proefschrift  laat zien dat stigma op psychische problemen een belangrijke belemmering vormt voor duurzame arbeidsparticipatie van werkzoekenden met psychische problemen. In een cluster RCT met een experimentele en controlegroep vond zij dat het implementeren van een stigma bewustwordingsinterventie zeer effectief is in het verbeteren van de werkgelegenheidsresultaten voor werkzoekenden met psychische problemen. Het begeleidingsteam bestaat uit Evelien Brouwers, Margot Joosen en Jaap van Weeghel en is uitgevoerd binnen de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo/TiU. In samenwerking met Diamant-groep, Sagènn, Ergon Participatiebedrijf en diverse gemeenten (Tilburg, Vught, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Best). Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Programma & Aanmelden

9.00 u – 9.30 u Aanvang met koffie/thee Dante Gebouw, Foyer
9.30 u – 12.30 u Symposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’ Dante Gebouw, Zaal DZ 2
12.30 u – 13.30 u Lunch Dante Gebouw, Foyer
13.30 u – 15.00 u Verdediging Kim Janssens ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ Cobbenhagen Gebouw, Aula
15.00 u – 16.00 u Receptie Cobbenhagen Gebouw, Grote Foyer

Aanmelden? Ga naar deze pagina.


Het proefschrift Decisions on disclosure of mental illness in the workplace is geschreven door Kim Janssens. 

Meer weten over openheid over psychische kwetsbaarheid op de werkvloer?

  • Deel deze pagina: