Main content

Datum: 31 Oktober 2018

Tijd: 09:00 - 16:30

Locatie:
Hotel Theater Figi, Zeist
Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Website

Jaarlijks krijgt één op de tienduizend Nederlanders voor het eerst een psychose. Slechts 20-25% van de cliënten herstelt (nagenoeg) volledig. Hoe sneller de behandeling begint, hoe beter de prognose voor de cliënt. Vroegdetectie en de juiste behandeling zijn daarom van belang.

Als zorgverlener speelt u een belangrijke rol bij de signalering en het herstel van de cliënt. Welke risicofactoren zijn er voor het ontwikkelen van een psychose? Waaruit bestaat een goede herstelgerichte behandeling? En hoe kunt u ervoor zorgen dat uw cliënt hulp accepteert?

Herken de signalen van psychose vroegtijdig en ondersteun uw cliënt in zijn herstel!

Folder-Verliesvanrealiteit-31-oktober-2018-LIGHT1

Contactl.noorlander@medilex.nl

  • Deel deze pagina: