Main content

Een IBS (inbewaringstelling) is een officiële beslissing van de burgemeester. Door deze maatregel kan iemand met spoed en tegen de eigen wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bij een IBS is de inschatting gemaakt dat het zichtbare gedrag een onmiddellijk gevaar is (of kan worden) voor de persoon zelf of voor de omgeving. Te allen tijde is er een vertrouwenspersoon beschikbaar om bijstand te bieden.

Hoe een IBS of inbewaringstelling in werking treedt

Na advies van een psychiater of arts (geneeskundige verklaring) beslist de burgemeester door middel van een IBS of iemand gedwongen opgenomen moet worden. De Officier van Justitie, een advocaat, de inspecteur voor de gezondheidszorg en direct betrokkenen worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Een IBS wordt altijd onmiddellijk uitgevoerd, waardoor een gedwongen opname binnen 24 uur plaatsvindt. De IBS-beslissing wordt aan de rechter voorgelegd en binnen drie dagen volgt een gesprek met de persoon die gedwongen is opgenomen. De belangen worden kosteloos behartigd door een toegewezen advocaat. De rechter beslist daarna of de gedwongen opname voor drie weken aanblijft.

Na drie weken kan de gedwongen opname worden voortgezet via het aanvragen van een RM (rechterlijke machtiging). Dan wordt de IBSmaatregel nog maximaal drie weken verlengd, totdat er over deze RM is beslist. Wanneer de behandelend arts inschat dat er geen sprake meer is van gevaarlijk gedrag, dan vervalt de gedwongen opname. De behandeling kan worden beëindigd of vrijwillig worden voortgezet.


Meer lezen?

Dwangindezorg.nl Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals.
Patientenfederatie.nl Informatie over patiëntenrechten. Maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Deel deze pagina: