Main content

De afkortingen IBS en TBS lijken op elkaar, maar ze betekenen iets heel verschillends. Iemand kan een TBS (terbeschikkingstelling) maatregel krijgen als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd in combinatie met een psychische aandoening.

Wat is TBS?

In het geval van een TBS heeft de rechter in een eerder stadium iemand veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit. De persoon in kwestie is daarmee een dader die als een gevaar voor de samenleving wordt gezien. In de veroordeling is meegenomen dat er sprake is van gedrag dat mede is veroorzaakt door een psychische aandoening. Om deze reden is in de strafmaatregel naast een (eventuele) detentie een dwangbehandeling nodig geacht.

Iemand met een TBS-maatregel wordt opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum. Deze zware maatregel is bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen gevaar en om terugval in gevaarlijk gedrag te voorkomen. Het doel van een TBS-maatregel is om iemand uiteindelijk weer veilig terug te laten keren in de samenleving. Hiervoor krijgt men in de kliniek verplichte behandeling aangeboden.  


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. In 2014 kwam zijn boek ‘De DSM-5 Voorbij‘ uit, in 2016 het boek ‘Goede GGZ!‘ (samen met Philippe Delespaul e.a.) en in 2021 het boek ‘We Zijn God Niet‘ (samen met Myrrhe van Spronsen).

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Vind meer informatie over TBS op:

Bekijk voor meer informatie:

  • Dwangindezorg.nl – Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals.
  • Patientenfederatie.nl – Informatie over patiëntenrechten. Maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

Meer informatie over behandeling:

NB: Overigens zijn er uitzonderingen: iemand kan ook zonder strafbare feiten te hebben gepleegd, preventief TBS opgelegd krijgen.

  • Deel deze pagina: