Main content

Verplichte zorg op grond van de Wet verplichte GGZ kan ook buiten een instelling toegepast worden, ook wel “ambulant” genoemd.

Vormen van ambulante verplichte zorg

In het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg staat welke vormen van verplichte zorg ambulant mogelijk zijn, zoals:

  • vocht, voeding en medicatie toedienen;
  • medische controles of andere medische handelingen;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen.

Aanvullende voorwaarden

Zorgaanbieders en zorgverantwoordelijken die verplichte zorg toepassen in de thuissituatie, moeten aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld vooraf goed nadenken of en hoe de zorg veilig en verantwoord kan worden geleverd en ervoor zorgen dat de patiënt en zijn familie altijd ergens met hulpvragen terecht kunnen.

Deze aanvullende voorwaarden zijn beschreven in het Besluit verplichte GGZ en gelden bovenop de regels die de Wvggz al stelt aan verplichte zorg, zoals dat dwang een uiterst redmiddel is en altijd proportioneel moet zijn.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Lees hier meer over de Wet Verplichte GGZ:

Meer informatie over behandeling:

  • Deel deze pagina: