Main content

De officier van justitie kan de rechter verzoeken een zorgmachtiging te verlenen om verplichte zorg toe te passen. Er is dan sprake van ernstig nadeel maar niet van een acute crisismaatregel.

Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg op grond van de Wvggz toegepast kan worden. Een zorgmachtiging is mogelijk als een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel. Maar alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is, en verplichte zorg de enige manier is om het ernstig nadeel weg te nemen.

In de zorgmachtiging staat welke vormen van verplichte zorg de zorgverleners kunnen toepassen. Het kan zijn dat iemand wordt opgenomen in een ggz-instelling, maar dat hoeft niet. Verplichte zorg kan ook ambulant (thuis of poliklinisch) worden verleend.

Voorwaarden voor een zorgmachtiging

De voorwaarden voor een zorgmachtiging zijn:

  • Er is sprake van (dreigend) ernstig nadeel

De patiënt veroorzaakt ernstig nadeel of dreigt dit te veroorzaken voor zichzelf, voor een ander of voor personen of goederen in het algemeen. Dit komt door een psychische stoornis.

  • Er is geen alternatief

Er zijn geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg.

  • De verplichte zorg is proportioneel

De verplichte zorg staat in verhouding tot het beoogde doel ervan. De verplichte zorg  wordt afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg.

  • De verplichte zorg is effectief0

De kans is groot dat de verplichte zorg het gewenste resultaat zal hebben.

Eigen invloed van de patiënt

In de Wvggz staat dat patiënten zo veel mogelijk regie moeten kunnen houden. Daarvoor zijn verschillende manieren:

  • Patiënten kunnen verplichte zorg voorkómen door een eigen plan van aanpak te maken.
  • Patiënten kunnen zelf aangeven welke verplichte zorg zij het minst schadelijk vinden voor zichzelf.

Dit kan met een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. In 2014 kwam zijn boek ‘De DSM-5 Voorbij‘ uit, in 2016 het boek ‘Goede GGZ!‘ (samen met Philippe Delespaul e.a.) en in 2021 het boek ‘We Zijn God Niet‘ (samen met Myrrhe van Spronsen).

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Lees hier meer over de Wet Verplichte GGZ:

Meer informatie over behandeling:

  • Deel deze pagina: