Ervaringswerk
Ervaringswerk

Crisiskaart Nederland® wilt het mogelijk maken dat iedereen die gevoelig is voor een psychische crisis een crisiskaart kan krijgen. Met een crisiskaart heb je de mogelijkheid zaken rond een (psychische) crisis vooraf te regelen. Samen met een consulent crisiskaart maak je een crisisplan waarin wordt beschreven wat voor jouw belangrijk is in geval van een (psychische) crisis.

Crisiskaart

Waarom een Crisiskaart?

Wie in crisis raakt, is meestal minder goed in staat om aan geven wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Hulpverleners en naasten moeten dan gissen naar de beste aanpak en kunnen soms niet goed op behoeften inspelen, bijvoorbeeld omdat er te weinig bekend is. Hulp kan sneller ingezet worden als de hulpverlener en de omgeving direct de juiste gegevens hebben. In goede doen kunnen veel mensen wel aangeven wat ze nodig hebben als ze in crisis raken; zeker als er eerder een crisis heeft plaatsgevonden.
Als jij je hierin herkent kunt je jouw wensen nu vast laten leggen in een kaart: De crisiskaart.

Wat is een Crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein document waar op staat wat er moet gebeuren als er een psychische crisis optreedt. Het is de bedoeling dat deze samen met een ervaringsdeskundige wordt ingevuld. Je kunt dit doen op een moment dat je helder voor ogen hebt wat je wel en niet wenst in geval van een crisis. Hiermee wordt voorkomen dat er beslissingen over jou worden genomen, op een moment dat je niet of nauwelijks in staat bent aan te geven wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden. De crisiskaart is een document van jouzelf, zo vorm gegeven dat je het altijd bij de hand kunt hebben.

Wat kan er op een crisiskaart staan?

Op een crisiskaart worden persoonlijke gegevens genoteerd. Maar ook:

 • Vertrouwenspersonen
 • Medicijngebruik
 • Diagnose of omschrijving van een crisissituatie
 • Afspraken met de huisarts of de behandelaar
 • Wensen
 • Praktische informatie zoals: huisdieren die verzorgen nodig hebben etc.

Je bepaalt helemaal zelf hoeveel informatie er op de kaart komt te staan. Alle afspraken staan zowel op de crisiskaart als in een dossier dat eventueel bij de crisisdienst bewaard wordt. Je bepaalt zelf of bijvoorbeeld ook je huisarts over deze gegevens mag beschikken.

Vind een crisiskaartconsulent

Bekijk in het overzicht of er in jouw regio een crisiskaartproject is en wie je daarover kunt benaderen.
Ken je een crisiskaartconsulent die niet op de kaart staat? Meldt een consulent aan!

Crisiskaart locaties

Crisiskaart® in het kort

 • Is voor en van mensen met min of meer ernstige psychische problemen die gevoelig zijn voor een psychische crisis. Het is een klein persoonlijk document dat opgevouwen in een portemonnee past, zodat iemand de kaart altijd bij zich kan dragen.
 • Is een samenvatting van een crisisplan, dat 7 maal 24 uur opvraagbaar is en beschrijft hoe er bij (dreigende) crisis gehandeld moet worden door alle betrokken partijen; hulpverleners, cliënt en omgeving. Alle betrokken partijen ondertekenen het crisisplan.
 • Kan een psychische crisis en een (gedwongen) opname voorkomen, verbetert de kwaliteit van de hulpverlening en is een instrument bij uitstek waarmee cliënten hun eigen regie kunnen versterken.
 • Wordt opgesteld met ondersteuning van een onafhankelijke ervaringsdeskundige consulent.
 • Meer informatie vind je op crisiskaartnederland.nl
Fabio MeijerCrisiskaart