Main content

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) zijn er, onder andere, de generieke modules Herstelondersteuning en Destigmatisering ontwikkeld. Om de aanbevelingen uit deze modules in de praktijk te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de beroepsopleidingen voor ervaringsdeskundigen meer uniform worden ingericht en de formele erkenning krijgen die aansluit bij de beroepsontwikkeling. Om implementatie van deze modules te bevorderen heeft het NKO besloten opdracht te geven voor de ontwikkeling van voorliggend leerplan.

Leerplan ervaringsdeskundigheid

  • Datum:
  • Soort: pdf
  • Grootte: 737820
  • Uitgever: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
  • Deel deze pagina: