Main content

Goede GGZ is mensen en hun omgeving bijstaan in een persoonlijk en vaak moeilijk leertraject rond ‘je ding’ kunnen blijven doen gegeven meer dan gemiddelde psychische gevoeligheid. Welk werk moet er gedaan worden om goede GGZ gestalte te geven? Daarvoor het is actieproject Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) gestart. Op PsychoseNet lees je regelmatig updates rondom GEM.

Het GEM project heeft geleid tot een brede coalitievorming van partners die actief bereid zijn de handen ineen te slaan en bij te dragen

Hieronder ook de belangrijke stakeholders VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten, MIND, UMC’s, Phrenos (Samen over de Brug) en ZN – Zorgverzekeraars Nederland.

Voordat het GEM-experiment echt kan beginnen, heeft deze brede coalitie meer tijd nodig om ook formeel in te kunnen stappen. Deze formele participatie is een eis van Health Holland. In overleg is besloten dat in oktober de aanvraag ingediend wordt bij Health Holland. De tussenliggende periode willen we gebruiken om ‘kwartier te maken’ en werkafspraken in het leven te roepen met allen die een rol krijgen vanaf oktober 2021 tot oktober 2022.

We zijn inmiddels een half jaar bezig met het ontwerpen en inrichten van workpackages en de coalitie

Deze zijn sterk onderhevig aan grote en kleine ‘evoluties’: een beweging als GEM heeft geen vaste RoadMap. De contouren van die werkafspraken, de inhoud van de WP’s en de manier waarop het project ingericht wordt, de veranderaanpak en governance tekenen zich af.

Op dit moment voorzien we een project als hieronder geschetst.
Het GEM project wordt georganiseerd als Actieonderzoek: Workpackages voeren een experiment uit rond een Hypothese. Een Action Learning Team begeleidt en ondersteunt de WP en zorgt dat de outcome bruikbaar is in het GEM onderzoek.

Onze meedenkende stakeholders hebben ons overtuigd dat de kans op succes vergroot wordt als GEM wordt  ge-’pilot’ in één regio

Namelijk die regio waar aan zo veel mogelijk belangrijke randvoorwaarden voldaan wordt. In die regio wil de coalitie nu zo snel mogelijk beginnen met de noodzakelijke voorbereidingen voor de lokale component van het actieonderzoek.

De randvoorwaarden die voor GEM belangrijk zijn staan hieronder.

De zeven randvoorwaarden waarvan we denken dat ze de kans op succes vergroten.

Regio Maastricht lijkt de beste kaarten te hebben voor een pilot. Belangrijke motivatie voor deze optie: In regio Maastricht zijn verzekeraars actief die ons van hun medewerking verzekerden. Er is een brede coalitie actief en er wordt geëxperimenteerd met wijkgerichte innovatie, mede geïnspireerd vanuit het Nieuwe GGZ gedachtengoed. Daarnaast is in Maastricht al een belangrijke stap gezet richting gedifferentieerde verwijzing.

Maastricht lijkt de regio te zijn die het hoogst scoort op de randvoorwaarden.

Het experiment moet aantonen dat verwachtingen van GEM ingelost worden. Als dat lukt gaan we ook andere regio’s aansluiten. Gedurende het experiment worden alle landelijke en regionale partijen betrokken bij de voortgang in Maastricht. Het nadrukkelijk doel is om na een succesvol lokaal traject, alle regio’s aan te sluiten. Daartoe wordt gewerkt aan een brede disseminatie- en implementatie-strategie waarvan de contouren zich beginnen af te tekenen en waarvoor een van de WP’s verantwoordelijk gemaakt is.


Biografie Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg hem op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) voorziet in het bij elkaar brengen van de vele overlappende GGZ-verandervisies in Nederland. De leden van het GEM consortium zoals de hoogleraren Delespaul, Scheepers en van Os, Ypsilon, VMDB, MIND, Nederlandse ggz en Trimbos Instituut buigen zich het hoofd over betekenisvolle verandering in de GGZ.
  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *