Main content

De weg naar verstilling - Pleidooi voor het toepassen van ervaringskennis

De weg naar verstilling – Een pleidooi voor het toepassen van ervaringskennis

Psychiater Jeroen Kloet: “Ervaringskennis is zilver. Het op maat in leren zetten, naar de ander die het toekomt, is goud.”