Main content

We verwelkomen een nieuwe expert in ons eSpreekuur: Arjan Lelivelt. Arjan is vrijgevestigd geestelijk verzorger en voorzitter van de Stichting Spiritual Emergence Network Nederland. Hij beoefent sinds een jaar of 15 boeddhistische vipassana meditatie, en is gast-voorganger bij Altrecht GGZ. In deze blog stelt hij zich voor.

Mijn naam is Arjan, en ik ben net vijftig jaar. Op mijn 27e deed ik als cognitief psycholoog promotieonderzoek in de VS. Gaandeweg werd me echter steeds duidelijker dat we met de wetenschappelijke methodes die we tot onze beschikking hadden, maar een heel beperkt deel van de werkelijkheid konden waarnemen, namelijk alleen maar dat deel waar we het met z’n allen over eens kunnen zijn. Kennis over die algemene werkelijkheid en verklaringen voor hoe die werkelijkheid in elkaar zit, zeggen echter nog niets over hoe ik die werkelijkheid dan beleef, hoe ik die ervaar, of waarom ik überhaupt iets ervaar.

Algemene, objectieve kennis verschaft geen toegang tot de besloten wereld van de innerlijke ervaring

Ik kreeg steeds meer twijfel over de toepasbaarheid van wetenschap om de geleefde, subjectieve werkelijkheid te verstaan. Ik gaf na 3 jaar mijn promotieonderzoek op en keerde terug naar Nederland. Daarmee waren de problemen niet over, ze verergerden juist: ik raakte in een ernstige crisis die uiteindelijk uitmondde in een kortdurende psychotische ervaring.

Deze psychotische ervaring heeft me jarenlang zoet gehouden: dat zoiets bestond, dat je bewustzijn zulke ongewone vormen kon aannemen, dat fascineerde me. Dat je erdoor in de psychiatrie terecht kan komen (wat mij – ik denk gelukkig – niet is gebeurd) en men zomaar opeens jouw leven dreigt over te nemen omdat je iets beleeft wat een ander niet beleeft, dat heeft me verbijsterd.

Ook al zat er veel gekkigheid in mijn ervaringen, er waren ook inzichten van een zo grote helderheid en schoonheid, dat ik ze niet af heb kunnen doen als pure waanzin

De ervaringen kwamen ook niet zomaar uit de lucht vallen: ze pasten in een ontwikkeling, die zich versneld en verdiept had tijdens mijn verblijf in de VS. De ervaringen gingen ergens over, ze hadden en hebben betekenis voor me. Die betekenis laat zich niet vatten in neurotransmitters en erfelijkheidstheorieën, maar laat zich pas verstaan in de context van de rest van mijn leven.

Ik heb het geluk gehad om niet in de psychiatrie verzeild te raken, maar kwam in de gelegenheid om een psycho-spirituele opleiding te doen waarin ik gedurende een aantal jaren mijn ervaringen verder kon onderzoeken. Uiteindelijk besloot ik te stoppen met mijn werk als IT-er op een afdeling marketing en communicatie, en me te bekwamen als geestelijk verzorger in de psychiatrie.

Van alle beroepen komt de geestelijk verzorger nog het dichtst bij wat ik zelf toen nodig had

Iemand die luistert, die geen (behandel-) doel beoogt, die ruimte laat voor een werkelijkheid die groter en geheimvoller is dan we kunnen bevroeden, die daarvoor woorden en verhalen ter beschikking heeft, en je bemoedigt om het vertrouwen te ontwikkelen om je verder te begeven op het ongewisse pad van het leven.

Ik hoop dat ik mensen met mijn bijdragen op Psychosenet op dezelfde wijze kan bemoedigen. Ik knap zelf altijd weer erg op van muziek van punk-fanfare De Kift


Arjan Lelivelt is vrijgevestigd geestelijk verzorger en voorzitter van de Stichting Spiritual Emergence Network Nederland. Hij beoefent sinds een jaar of 15 boeddhistische vipassana meditatie, en is gast-voorganger bij Altrecht GGZ.

Heb je een vraag aan Arjan? Stel hem via het eSpreekuur!

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *