Goede bronnen

Websites

Astare.nl Dienstverlener in de ggz: écht goede zorg met toewijding en open houding
NVVP.net    Nederlandse vereniging voor psychiatrie
Psychiatrienet.nl Onafhankelijke selectie van de belanstrijkste sites door psychiaters
Psychischegezondheid.nl Fonds psychische gezondehid
Trimbos.nl Trimbos Instituut
Nietgek.nl Website voor jongeren met diverse psychische klachten
SamenSterkZonderStigma.nl Initiatief tegen stigma van psychische aandoeningen
Watdoejij.org Stichting Wat Doe Jij? zet zich in voor een stigmavrij Nederland
Mindmasters.nl Site voor jongeren van 14-18 over psychosociale problemen
GGZ-informatiepunt.nl Informatiecentrum voor onderwerpen mbt ggz
Pharos.nl Kennis en expertisecentrum mbt gezondheid in het algemeen
psychiatrie-nederland.nl Kennis, nieuws en opinieplatform voor ggz professionals
Volksgezondheidenzorg.info Feiten en cijfers over volkgezondheid en zorg
Ggznieuws.nl Ggz nieuwsoverzicht
Skipr.nl Communicatieplatform voor beslissers in de zorg
Platformggz.nl Landelijk platform ggz
Psychiatrieenfilosofie.nl  Stichting met het doel onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen

Centrumintegralepsychiatrie.nl Centrum wordt alternatieve en complementaire psychische zorg wordt geboden
Praktijk Louter Praktijk van twee klinisch psychologen. Psychotherapie wordt gegeven aan de hand van vier vragen: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid? Waar wil je naar toe? Wat heb je nodig?
Werkgroepcheiron.nl Informatie over alternatieve en complementaire geneeswijzen in en om de psychiatrie
Psychoseanders.wordpress.com Project over een geestelijke benadering van psychosegevoeligheid
Haptotherapeuten-vvh.nl Vereniging van haptotherapeuten
Dialogpractice.net Open dialogue methode van Seikkula
ISPSnederlandvlaanderen.nl International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis

Fobievrienden Stichting FobieVrienden: bij angst, dwang en depressie
ADFstichting.nl Angst, dwang en fobie stichting
Angstlijst.nl Overzicht van allerlei angsten en fobieën

AD.be Regionaal zorgaanbieder van geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg
TeGek.be Organisatie die psychische problemen bij de media en het grote publiek bespreekbaar maakt
Uilenspiegel.net Patiëntenvertegenwoordiging geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen
Upsendowns.be Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving
Zelfhulp.be Informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen
Vvgg.be Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheid
Vlaamspatientenplatform.be  Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen aan een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving
Opgang.be   Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg, een gezamenlijk initiatief van AN-BN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving
Similes.be  Vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen
Familieplatform.be Platform voor familieverenigingen die betrokken zijn bij geestelijke gezondheid
Geestelijkegezondheidvlaanderen.nl   Informatieve website over geestelijke gezondheid in Vlaanderen
Ligschizbel.be  Belgische Schizofrenieliga
Koppop.be Voor kinderen van ouder met psychische problemen
Koppvlaanderen.be  Voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen
VAd.be  Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen
anbn.be Patiënten- en familievereniging bij eetstoornissen
Buddyproject.be Met de buddyprojecten willen we mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen
Geestelijke-gezondheid.be    Informatie over geestelijke gezondheidsthema’s en over Vlaamse organisaties die daarrond actief zijn
Psylos.be Psylos staat voor Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Fitinjehoofd.be    Depressie- en suïcidiepreventie
Wegwijs.org  Voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond
Grenslijn.be  Toegankelijke informatie over borderline, links naar relevante websites, een aantal borderline boektitels en verschillende levensverhalen van andere mensen met borderline
Gavoorgeluk.be    ‘Ga voor Geluk’ wil een bijdrage leveren aan de preventie van depressie en suïcide
Vlaamseliganah.be De Vlaamse Liga voor personen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) groepeert professionelen, betrokkenen en medestanders rond de problematiek van deze vorm van hersenbeschadiging.

Lichtopdepressie.nl
Depressiecentrum Alles over depressie en behandeling Depressievereniging.nl Ervaringsverhalen en lotgenotencontact
Depressie.org Vereniging voor mensen met een depressie en hun naasten
Depressiesteunpunt.com Steunpunt depressie en zelfdoding
Gavoorgeluk.be Fonds voor preventie van depressie en zeldoding

Human Concern  Een gespecialiseerde GGZ–instelling die werkt met ervaringsdeskundige therapeuten
Ervaringswijzer.nl  Trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen
Howie the Harp Opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige
SCIP
Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten, bevordert participatie en zelfsturing van ggz cliënten
Markieza Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheidPeers2peers.nl/ervaringsdeskundigheid
Ggzutrecht.nl Zelfregiecentrum voor en door mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen: individuele ondersteuning, herstelgroepen, lotgenotengroepen, mantelzorggroepen, kwartiermakers en training en educatie. Altijd vanuit ervaringsdeskundigheid.
Ervaringsverhalen.nl

Naastenvoornaasten.nl  Van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Familievan.nl
Kopstoring.nl
Lsfvp.nl
Landelijke stichting familievertrouwenspersonen
Survivalkid.nl
Ypsilon.org
Praatkaffee-destem.be

PerSaldo Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)

PGBplein Digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een persoonsgebonden budget (pgb)

Buro Rechtshulp voor Cliënten Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten is een rechtswinkel waar (ex)GGZ cliënten gratis worden geholpen met juridische en daarmee samenhangende problemen, zoals het voorbereiden van medische keuringen, invullen van ingewikkelde formulieren, schrijven van brieven en bezwaarschriften, ook helpen wij met budgetteren.

Mondriaan regio Zuid-Limburg
Dimence regio Almelo, Zwolle, Deventer
Mediant Twente
Lentis regio Groningen, Overijssel
Altrecht regio Utrecht
Arkin regio Amsterdam
Parnassia regio Zuid-Holland
Rivierduinen regio Zuid-Holland
Vincent van Gogh regio noord en midden Limburg
GGZ-NHN regio Noord-Holland-Noord
GGZinGeest regio Noord-Holland
GGZ Delfland
GGZ Friesland
GGZ Drenthe
GGNet regio Gelderland
Dijk en Duin regio Noord-Holland
Pro Persona regio Nijmegen

Rokusloopik.com Website van Rokus Loopik, over hoop en herstel bij psychose, met trainingen voor hulpverleners en herstelreizen
HEE-team.nl  Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid
Kenniscentrumphrenos.nl  Kennis over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen
Mijnherstel.nl
Eigenwijzer.nl

Herstelondersteuning.nl

Medicijngebruik.nl Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Benzodebaas.nl  Informatie over benzodiazepinen, oftewel slaap- en kalmeringsmiddelen
Meldpuntmedicijnen.nl Website waar medicijngebruikers goede en slechte ervaringen met medicijnen kunnen melden en inzien
Rijveiligmetmedicijnen.nl Informatie over de invloed van medicijnen op het rijgedrag
Medicijnbalans.nl Neutrale en objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen
Comingoff.com Engelstalige website over psychofarmaca, afbouwen en stoppen

Stichting Onzichtbaar Ziek Een stichting die op een moderne & positieve manier mensen met een onzichtbare ziekte op weg wil helpen in deze maatschappij
Ypsilon.org  Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
VMDB.nl Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen
Adfstichting.nl  Angst, Dwang en Fobie stichting
Labyrinth-in-perspectief.nl  Voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen
PVP.nl Patiëntenvertrouwenspersonen in de zorg
Opgang.be Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg

Gedachten uitpluizen  CGT bij psychose en psychose-achtige klachten
Psychecoach.nl Hulp en begeleiding voor moeders met psychische klachten
ACTinactie.nl  Acceptance and Commitment Therapy, site met veel oefeningen

Treating trauma in psychosis over traumabehandeling bij psychose

Routewijzernaarwerk.nl website van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) met veel informatie over het zoeken en vinden van werk.

Pakjekansnu.nl Stichting Pak die Kans zet zich op allerlei manieren in om jongeren, voor wie de weg naar de arbeidsmarkt wat lastig is,  te helpen een baan te krijgen en deze ook te houden.

113online.nl Online zelfmoordpreventie
ex6.nl
depressiesteunpunt.com
Gavoorgeluk.be  Preventie van depressie en suïcide
On track again.be Verder leven na een poging
Werkgroep verder.be  Voor nabestaande

Zelfhulp verbindt
Zelfhulp.be
Mirro-online zelfhulp
Zelfhulp netwerk
Zelfregie
Crisiskaart GGZ
Ooit een psychische crisis meegemaakt of ben je bang er ooit een mee te maken? Met een crisiskaart regel je zaken vooraf.

Boeken

Psychose

Dwaallicht
Kortsluiting in mijn hoofd
Rethinking madness
Maanman
Recovering sanity
Kortsluiting in mijn hoofd
Vandaag koop ik alle kleuren
DSM 5 voorbij
Recovering sanity
Ongeluk in mijn hoofd
DSM 5 voorbij
Wendingen Anne de Witt
Hoop doet leven
De geschiedenis van mijn gekte
Hoop doet leven
Ongeluk in mijn hoofd

Manie en depressie

PAAZ
Uit de schaduw van de waan
UP
De oestercompagnie
De depressie epidemie
Hoop doet leven

Trauma

Dagleven
The body keeps the score
Childhood disrupted

Overig

DSM 5 voorbij
HART voor de GGZ
DSM 5 voorbij
HART voor de GGZ
Bondgenoten
RedactieGoede bronnen