Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Stadhouderskade 159
1074 BC,Amsterdam
020 672 11 92
Website:

AMOC (inloophuis/ gebruikersruimte)

Voor de kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een inloop aan de Stadhouderskade. Op goed geluk zoeken nogal wat EU-inwoners werk in een ander deel van Europa. Op drift door slechte economische omstandigheden in hun geboorteland. Een aantal komt in Nederland terecht, dat is vaak Amsterdam.

Zij vinden hier meestal een harde realiteit: geen werk, geen loon, geen onderdak. De overheid beschouwt ze als niet-rechthebbend: geen recht op uitkering, zorg en huisvesting. Extra moeilijk is dat velen alleen hun moedertaal spreken. Uit deze combinatie volgt niet zelden een neergaande spiraal, met psychische en andere problemen van dien. Voor deze kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een specifiek aanbod. Ze krijgen overdag opvang in de inloop aan de Stadhouderskade. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd.