Main content

De Afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.

Veel mensen die een (psychische) crisis hebben meegemaakt, hebben de ervaring dat het moeilijk is om snel passende hulp te krijgen. Vaak is het lastig om tijdens een crisis duidelijk te maken wat je voor hulp wilt. Het is dan erg prettig als op een eerder moment over bepaalde zaken is nagedacht.

Crisiskaart

De crisiskaart is er voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of bang is er (weer) een mee te maken. Het is een persoonlijk documentje dat in een portemonnee past, waardoor iemand het altijd bij zich kan dragen. Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er moet gebeuren als er een (psychische) crisis optreedt. De kaart heeft de functie van een gebruiksaanwijzing voor omstanders, familie en hulpverleners (w.o. politie) zodat ze weten wat ze moeten doen als iemand een crisis meemaakt. Het kaartje verwijst naar een uitgebreider achterliggend crisisplan.

De crisiskaart wordt samen met een ervaringsdeskundige crisiskaartconsulent opgemaakt. De consulent heeft zelf ervaring met crisissen en heeft een speciale opleiding gedaan voor crisiskaartconsulent. Met projectsubsidie van ZonMw is het dit jaar mogelijk gemaakt de werking uit te breiden met inzet van 2 crisiskaartconsulenten. De crisiskaart heeft een landelijk keurmerk en voor de regio Rotterdam Rijnmond is Basisberaad gecertificeerd voor de opmaak van de crisiskaarten.

Website: www. crisiskaart-rijnmond.nl

  • Deel deze pagina: