Main content

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen.

U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.

Contactpersoon voor het maken van een Crisiskaart:
René Poland, consulent crisiskaart
r.poland@clientenbelangamsterdam.nl

  • Deel deze pagina: