Main content

De Derde Schinkel is voor mensen die door individuele problematiek en belemmeringen begeleiding nodig hebben.

De Derde Schinkel richt zich op Amsterdammers met psychosociale problemen.

Deelnemers van De Derde Schinkel hebben gemeenschappelijk dat zij (nu) niet in staat zijn om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Dat komt vaak door psychische problemen, maar ook door een gebrek aan werkervaring, onzekerheid, schulden of eenzaamheid.

Bij de Derde Schinkel werken we “progressiegericht”. Dat wil zeggen dat we de wensen en kwaliteiten van onze deelnemers als uitgangspunt nemen. Niet wij, maar zijzelf stellen de doelen en bepalen het tempo. De Derde Schinkel ondersteunt daarbij en biedt leuk en serieus werk.

De Derde Schinkel biedt nuttig en leuk werk, op weg naar meer zelfstandigheid.

  • Deel deze pagina: