Main content

Stichting de Windroos is sinds 1999 een organisatie voor Begeleid Leren, met locaties in Leiden en Amstelveen. Op elke locatie werkt een team van medewerkers met een achtergrond in de zorg en/of het onderwijs.

We bieden mensen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid begeleiding bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een opleiding. Zo regulier mogelijk, maar aangepast waar nodig; van cursus tot voltijdstudie. Naast het studeren is er ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in ruimere zin. Lotgenotencontact neemt een belangrijke plaats in.

  • Deel deze pagina: