Veel gezochte termen

Sociale kaart

,
Website:

Kennisplein de Ervaringsdeskundige

Deze site wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen. Voor mensen die werken aan herstel van zichzelf of een ander daarin ondersteunen.En voor organisaties die ervaringsdeskundigen willen inzetten in het reguliere werkveld.
Je kunt hier inspiratie opdoen maar natuurlijk ook nieuwe kennis brengen.