Main content

Dit is een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 30 jaar die actief is in meerdere gemeenten in Gelderland (o.a. Nijmegen, Arnhem, Rijnwaarden, Apeldoorn). Ze hebben de landelijke ExpEx-training gevolgd en hebben hun ExpEx certificaat.

De groep organiseert de eigen steun in de vorm van intervisiebijeenkomsten, en houdt onderling contact. Er is een vangnet vanuit de samenwerkende organisaties er omheen, vooral van Spectrum en Zorgbelang Gelderland (zie contactgegevens).

  • Deel deze pagina: