Main content

ExpEx Haaglanden is een groep enthousiaste ervaringsdeskundige jongeren met ervaring in de jeugdhulp (van 18 tot 30 jaar) die actief is in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Ze hebben de ExpEx training gevolgd en hebben hun certificaat hiervoor behaald. (Zij hebben ook een VOG als zij contact hebben als maatje met een jongere). Een deel van de jongeren is ook actief in een jongerenraad of het platform JONG doet mee!

ExpEx Den Haag is een samenwerkingsproject dat erop gericht is dat jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontplooien.

  • Deel deze pagina: