Main content

GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij hebben deskundige teams in huis voor iedere leeftijd, van jong tot oud. Dit met het doel dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Flexible ACT (FACT), is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT. Flexible ACT richt zich op de hele groep van mensen met langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis.

Doel van Flexible ACT is om patiënten met continuïteit te begeleiden, behandelen en te ondersteunen in hun herstel. Behandeling en support, ‘cure and care’ gaan hand in hand. Patiënten worden thuis begeleid, zodat ze op de eigen situatie toegesneden steun krijgen. Teams zoeken daarbij ook het contact met familie en buurt. Zo ondersteunen Flexible ACT teams patiënten om weer mee te doen in de maatschappij op een manier waar zij zich prettig en veilig bij voelen. Ze leren hoe ze het beste met hun ziekte kunnen omgaan en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. En ze werken aan een leven buiten de GGZ met een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid en meer meedoen in de samenleving.

  • Deel deze pagina: