Main content

(F-)ACT Amsterdam is er voor volwassenen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar met ernstige en langdurende psychiatrische problematiek die, eventueel begeleid, zelfstandig wonen in:

  • Buitenveldert
  • De Pijp
  • Geuzenveld Slotermeer
  • Osdorp Nieuw Sloten
  • Rivierenbuurt
  • Slotervaart

De ernstige problemen komen vaak voort uit een psychotische stoornis, maar in sommige gevallen ook uit een persoonlijkheidsstoornis, ontwikkelingsstoornis of een ernstige stemmingsstoornis. Vaak is er sprake van bijkomende problemen op andere levensgebieden, zoals wonen, werken of op sociaal gebied en kan er sprake zijn van een verslavingsproblematiek.

Behandeling

Het doel van (F-)ACT is om patiënten te begeleiden, behandelen en te ondersteunen in hun herstel. Support en behandeling gaan daarbij hand in hand. De (F-)ACT-teams ondersteunen u om zo goed mogelijk met uw aandoening om te gaan en zelfredzaam te blijven. Leidraad is dat deze zorg gericht is op het dagelijks leven, met een focus op een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid en het mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Hierbij wordt u gestimuleerd om uw eigen kracht en mogelijkheden maximaal te benutten.

Methodieken

F-ACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’. Het is een vorm van behandeling en begeleiding, waarbij patiënten hulp kunnen krijgen op allerlei levensgebieden. We zijn  laagdrempelig en flexibel.

Overig

Bij (F-)ACT werken verschillende gespecialiseerde hulpverleners met elkaar samen. De teams van (F-)ACT Amsterdam  bestaan uit een ervaringsdeskundige, een maatschappelijk werker, een trajectbegeleider, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een psycholoog en een psychiater. Om hulp zoveel mogelijk op uw persoonlijke situatie af te stemmen kunnen verschillende hulpverleners, al dan niet tijdelijk, worden betrokken bij uw behandeling.

  • Deel deze pagina: