Main content

Het FACT Vroege Interventie Psychose team (FACT VIP) biedt een allesomvattende behandeling aan mensen met een psychotische stoornis die zich maximaal vijf jaar geleden heeft geopenbaard.

 De teamleden werken samen en zijn betrokken bij de behandeling van elke patiënt van het team. Daardoor kan een team alle problemen van de patiënt op alle leefgebieden aanpakken. FACT VIP werkt bovendien intensief samen de familie en naasten van de patiënt en met andere sociaal maatschappelijke instellingen. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als hij of zij nodig heeft.

De behandeling is er op gericht het normale leven (weer) zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Er is veel aandacht voor de vertrouwensband tussen de hulpverleners en de patiënten, om vervolgens zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen De teams werken met de methodiek van het krachtgericht werken.

Doel van de behandeling

Doel van de behandeling is zoveel mogelijk herstellen van de stoornis, met een minimum aan zorg door samenwerking met andere hulpverleners, instanties, familie, naasten, vooral samen met de patiënt.

  • Deel deze pagina: