Main content

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland, waaronder in flexibele-ACT-teams.

In de Flexible-ACT-teams werken medewerkers met verschillende beroepen. Bijvoorbeeld: psychiater, maatschappelijk werker, ervaringswerker en verpleegkundige. Alle medewerkers kennen de regio waar u woont goed. Ze werken nauw met elkaar samen. In Zeeland zijn zes Flexible-ACT-teams:

  • Flexible-ACT-team Middelburg;
  • Flexible-ACT-team Zeeuws-Vlaanderen;
  • Flexible-ACT-team Goes;
  • Flexible-ACT-team Bevelanden;
  • Flexible-ACT-team Schouwen-Duiveland en Tholen.
  • Flexible-ACT-team Vlissingen;

  • Deel deze pagina: