Main content

In 2015 opende in Breda de Talentenfabriek De Faam in een voormalige snoepfabriek. De Faam is het nieuwe onderkomen van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda met een inloop, cursusruimtes en diverse ateliers. Partner en medegebruiker van De Faam is FAMEUS.

FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in de regio Midden- en West-Brabant van GGZ Breburg.

FAMEUS vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing, rekening houdend met de eigen fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. FAMEUS wil dat alle zorg en ondersteuning erop gericht is om mensen daarbij te helpen.

FAMEUS werkt volgens de overtuiging dat iedereen de mogelijkheid heeft om binnen zijn eigen mogelijkheden te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. FAMEUS helpt mensen daarbij.

GGz Breburg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. In ons centrum hebben we al onze activiteiten rondom herstel en ervaringsdeskundigheid gebundeld.

Centrum FAMEUS werkt aan:

  • Het versterken van je eigen kracht en regie, door jou (en je naasten) informatie, trainingen en kansen te bieden. We geven verschillende herstelgerichte cursussen, zoals WRAPHerstellen doe je zelf en Werken met eigen ervaring. Ook kun je bij FAMEUS terecht voor vrijwilligerswerk.
  • Het bespreekbaar maken van vooroordelen en stigma’s over psychiatrische problemen;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen jou, je naasten/familie, hulpverleners en ervaringsdeskundigen;
  • Het opleiden, coachen en inzetten van ervaringsdeskundigen bij GGz Breburg: zij kunnen cliënten begeleiden, trainingen geven en adviseren over beleid. Alle trainers zijn gecertificeerd en zelf ervaringsdeskundig;
  • Het inspireren en coachen van hulpverleners in het werken vanuit de herstelvisie.

Aanmelden

Je hebt geen verwijzing nodig om bij ons terecht te kunnen. Het doet er niet toe of je een diagnose je hebt, iedereen die wil werken aan herstel is welkom bij FAMEUS.

  • Deel deze pagina: