Main content

De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking.

In onze behandelingen van een psychose richten we ons op herstel. Dat betekent dat we met een behandeling de psychose willen laten verdwijnen of de psychotische klachten  verminderen. Ook willen we u helpen om uw dagelijkse leven weer op te pakken. We bekijken hoe u ervoor kunt zorgen dat u niet opnieuw psychotisch wordt. Hierbij betrekken we ook de mensen die belangrijk voor u zijn.

We hebben twee soorten behandelingen voor mensen met een psychose:

  • Een VIP (Vroege Interventie Psychose) voor mensen die voor de eerste of tweede keer een psychose hebben gekregen. In deze fase is het namelijk belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te starten.
  • Een behandeling bij een poli- of FACT-team voor mensen bij wie een psychose al vaker terugkwam.

Als u zich aanmeldt, kijken we samen met u wat passend voor u is.

  • Deel deze pagina: