Main content

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het midden van het land. Daarnaast bieden we gespecialiseerde behandeling in bovenregionale (landelijke) expertisecentra.

De eigen kracht en de zorgvraag van de cliënt staan centraal in de behandeling. Wij richten ons op het bevorderen van de autonomie van onze cliënten. Hiervoor werken wij nauw samen met andere instellingen in de regio. En we betrekken hierbij – als dat mogelijk is – de naasten en het netwerk van onze cliënten.

Het diagnostiek en vroege interventieteam (DVI-team) is bedoeld voor jonge mensen (18-30 jaar, soms ouder) met een eerste psychose, randpsychotische klachten of een nog onduidelijk psychiatrisch toestandsbeeld. Vaak is er sprake van een crisissituatie.

Het DVI-team

Het DVI-team onderzoekt wat er schuil gaat achter de psychische ontregeling en start direct de behandeling gericht op herstel. Vroege interventie verkleint de impact van psychische klachten op de rest van het leven van patiënten en hun naasten. We werken in principe altijd samen met naasten van de patiënt.
De patiënt en zijn naasten hebben te maken met een vaste sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) en psychiater (eventueel in opleiding). er zijn psycho-educatiegroepen voor patiënten en voor familieleden. Verder bieden we psychologische behandeling, verslavingsbehandeling, maatschappelijk werk, systeemtherapie en IPS (individual placement and support) gericht op opleiding en werk. Ook is er een ervaringsdeskundige werkzaam in ons team.
Hebt u een vraag? Mail naar Jolmer Wouda.

  • Deel deze pagina: