Main content

De opleiding is bedoeld voor ervaringsdeskundigen in de zorg, psychiatrie, verslavingszorg en dak- en thuislozen zorg.

In de zorg is er steeds meer behoefte aan hulpverleners, mentoren of ondersteuners die werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Zij worden ook wel ervaringswerkers genoemd. De opleidingen biedt ervaringsdeskundigen de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor dit werk.

In een samenwerkingsverband hebben het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Arkin de Ervaringsagoog opleiding (GEO) ontwikkeld.

De opleiding duurt 5 maanden en is met name gericht op het methodisch handelen vanuit eigen ervaringen. De opleiding leidt op tot ervaringsdeskundig agogisch hulpverlener in de zorg. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al werken als ervaringsdeskundige (eventueel als vrijwilliger of stagiaire), dat zij kunnen reflecteren op hun eigen functioneren, dat zij ervaringen vanuit de werkplek kunnen inbrengen en dat zij hun herstelproces kunnen verwoorden en ‘in de vingers hebben’ en dat zij tijd hebben voor huiswerkopdrachten. Gemiddeld vergt de opleiding een tijdsinvestering van een dag per week. Bij de opleiding hoort een literatuurmap.

  • Deel deze pagina: