Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Borniastraat 34 B
8934 AD,Leeuwarden
058 253 90 00
Website:

Vroegtijdige Interventie Psychosen en Prodromen (VIP-Team) – GGZ Friesland

GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. Wij bieden een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Jaarlijks krijgen ongeveer 100 tot 120 jongeren in Friesland te maken met een eerste psychose of de mogelijke voortekenen daarvan; Prodromen.

Welke klachten en verschijnselen?

In de vroege fase kunnen mensen problemen krijgen die er eerst niet waren. Vaak is er al langere tijd sprake van bijzondere ervaringen zoals het gevoel hebben er niet bij te horen, dingen horen die andere mensen niet horen of het idee hebben dat andere mensen bijzonder in je geïnteresseerd zijn. Ook klachten als somberheid, angst, eenzaamheid, concentratieproblemen, terugtrekken, spijbelgedrag en drugsgebruik kunnen voortekenen zijn van een psychose. Op het moment dat deze ervaringen invloed krijgen op het dagelijks leven is het tijd om aan de bel te trekken.

Ook psychotische verschijnselen verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment. Wanneer niet direct behandeling of begeleiding wordt aangeboden kan definitief achterstand ontstaan op het gebied van sociale contacten, wonen, werk en opleiding.

Wat doet het VIP-team?

Om vast te stellen of en in welke mate verschijnselen of klachten vroegtijdig zijn en een verhoogd risico inhouden voor het ontwikkelen van een psychose of al sprake is van een psychose, gebruikt het Vroege Interventie Psychose (VIP)-team specifiek ontwikkelde diagnostische vragenlijsten en instrumenten.

Het VIP-team richt zich zowel op het voorkomen van een psychose als op het beperken van schadelijke gevolgen van een psychose op het gebied van wonen, werken, opleiding en sociale contacten.

De begeleiding is erop gericht dat jongeren blijven meedoen in hun eigen omgeving, binnen de sociale context die voor de jongere van belang is. Contact vindt bij voorkeur ook dáár plaats. Er wordt psychiatrische zorg geboden met extra nadruk op de eigen mogelijkheden, zodat maximale ontplooiing mogelijk is ondanks de psychiatrische kwetsbaarheid.