Main content

Lister en Altrecht (specialistische ggz)  werken samen in het gebiedsteam ggz (geestelijk gezondheidszorg). Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk.

Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van nu nog Lister en Altrecht. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met de netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven.

Zorg in de buurt

Er zijn in totaal elf gebiedsteams in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen (regio Lekstroom) zijn drie teams. De proeftuinen GGZ in de wijk in Lunetten, Overvecht en Houten zijn opgenomen in de Gebiedsteams GGZ en werken verder volgens de afspraken die in deze gebieden zijn gemaakt.

Doelgroep

Het Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Bij deze patiënten is veelal sprake van ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren die het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis en waarbij gecoördineerde zorg vanuit professionele hulpverlening in een zorgnetwerk is geïndiceerd.

Daarnaast richt het Gebiedsteam ggz  zich op cliënten die niet uit eigen beweging in zorg komen maar die zorg wel behoeven. Concreet gaat het om mensen die voorheen in zorg waren bij de ambulante teams van Lister of bij Altrecht-FACT, ACT of het OGGZ-team (bemoeizorg). Patiënten die gespecialiseerde behandeling nodig hebben die niet primair aanwezig is het Gebiedsteam ggz, krijgen die expertise elders binnen de regio aangeboden. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met het Gebiedsteam ggz.


Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Jong en oud. We luisteren naar je vraag. Samen zoeken we naar de juiste behandeling die past bij die vraag. Vanuit verschillende invalshoeken. Zo snel mogelijk, dichtbij huis, zonder schotten. Zo werken we aan jouw herstel.

Jeroen Zwaal is ervaringsdeskundig docent bij Howie the Harp. Hij maakte vijf psychoses mee in zijn leven, die hem steeds een stukje dichterbij hemzelf brachten. Jeroen is getrouwd en heeft een dochter.
Meer informatie:

  • Deel deze pagina: