Main content

In 2005 is op initiatief van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool, in samenwerking met Zorgbelang Groningen, een project gestart om mensen de mogelijkheid te bieden een cursus te volgen tot ervaringsdeskundige.

In dit project ontwikkelden en gaven ervaringsdeskundigen cursussen. Zo is er een scholingsprogramma gegroeid voor, door en met ervaringsdeskundigen. Drie begrippen staan centraal in het
cursusaanbod: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Herstel zien we als een proces waarin je een (nieuwe) zin en betekenis in je lieven zoekt bij ernstige gezondheidsproblemen. Uit de slachtofferrol treden en iets van je leven maken ondanks je beperking. Uitgaan van de mogelijkheden i.p.v. beperkingen en de regie over je leven zelf weer in handen krijgen. Empowerment is een continu proces waarbij je meer invloed krijgt op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor je zijn:  ontwikkelen van eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid ontstaat als je door reflectie op de eigen ervaring en het leren van elkaars ervaringen, je (ervaring)kennis zo in kunt zetten en gebruiken dat anderen daar baat bij hebben.

  • Deel deze pagina: