Main content

De naam HerstelTalent staat symbool voor de unieke vaardigheden die iemand nodig heeft om met de uitdagingen (beperkingen, aandoeningen, ziekte) die hij in het leven tegenkomt, en de eventuele klachten die dit met zich meebrengt, een bevredigend, hoopvol en zinvol leven te kunnen leiden.

We zetten ons  in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Dit doen wij o.a. door het deskundig inzetten van onze ervaringskennis. Ons doel is om de kennis over ‘herstelprocessen die mensen met een psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid’ doormaken te verdiepen en te verbreden.

Vanuit Stichting HerstelTalent zijn er Crisiskaartconsulenten die u kunnen helpen bij het opstellen van het crisisplan en de crisiskaart.

  • Deel deze pagina: