Main content

Kenniscentrum Phrenos is een landelijke ggz-netwerkorganisatie. We verzamelen, ontwikkelen en verspreiden kennis over onder andere destigmatisering, ervaringsdeskundigheid, herstel, sociale inclusie. We stimuleren netwerkvorming tussen cliënten, hun naasten en professionals bijvoorbeeld rondom psychose (in het Netwerk Vroege psychose) en herstel. We organiseren jaarlijks het Psychosecongres, nemen deel in de Werkplaats herstelondersteuning en implementeren onder andere WRAP en IPS in Nederland.

  • Deel deze pagina: