Main content

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid.

KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Kernkracht biedt o.a.:

Crisiskaart consulenten
Cliëntenorganisatie
Herstelgroepen
Ervaringscoaches
Maatjescontact
Ervaringsdeskundigen (ook jongeren ExpEx)
Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo en Wlz)
Straatadvocaten

  • Deel deze pagina: