Main content

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij ons terecht.

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Doelgroep

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. We ondersteunen (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Samen met…

elkaar. Dat is het uitgangspunt van hoe we de zorg in Nederland willen regelen. Kwintes denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning. Wij zien kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden en nemen hierin het voortouw als het moet. Burgers, welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken nauw samen om dit mogelijk te maken. In de gemeenten waar wij actief zijn, hebben wij een open en innovatieve houding naar onze partners.

Het aanbod en de diensten van Kwintes bevinden zich in meer dan 50 gemeenten verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

Hiernaast hebben wij verschillende (regio)kantoren in Almere, Lelystad, Zeist, Amersfoort, Veenendaal en Woerden.

  • Deel deze pagina: