Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Tilanusstraat 33-hs
Netherlands,Amsterdam
020-6939024
Website:
Email:
d.kal@kwartiermaken.nl
Contactpersoon:
Doortje Kal

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht te brengen, te inspireren tot kwartiermaakpraktijken en deze te ondersteunen en te coachen. Het Steunpunt biedt een aanspreekpunt voor mensen die zich oriënteren op het gedachtegoed en de praktijk van kwartiermaken.

Wat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.

Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De ‘onderneming’ is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

Peter Dierinck heeft in zijn boek Hoop verlenen (2017) overtuigend laten zien hoe herstel en kwartiermaken twee kanten van de inclusie-medaille vormen.