Veel gezochte termen

Sociale kaart

Adres:
Kromme Waal 9
Netherlands,Amsterdam
06 22 95 33 20
Website:

Leijserinstituut – systeemtherapie

Binnen het Leijserinstituut bundelt systeemtherapeut Sjaak Leijser diverse activiteiten die in het teken staan van “kwetsbaar ouderschap”. Het instituut wil er zijn voor ouders met psychiatrische problemen en voor ouders met verslavingsproblematiek.

Aanbod: traumaverwerking, ondersteuning en systeemtherapie.

Het instituut wil er zijn voor ouders, kwetsbare mensen in een kwetsbare positie, die soms wel wat hulp kunnen gebruiken. Wanneer er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de opvoeding van hun kind. Of wanneer de relatie met je kind onder druk komt te staan. Of andersom: je relatie als kind (nu volwassen) met je ouder(s).

Door de ouder centraal te stellen en te ondersteunen wordt een sfeer geschapen waarin kinderen de kans krijgen om veilig op te groeien.

Als therapeut, trainer en gesprekspartner is Sjaak oprecht op zoek naar verbondenheid met cliënt of deelnemer. Lerend van elkaar, aandachtig luisterend naar elkaar, ruimte makend voor kracht van binnenuit. Samen zoeken naar goede oplossingen. Vanuit een gelijkwaardige relatie op een menselijke manier werken aan verbetering van je beleving van het leven.