Main content

Lister Houten biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblemen. Dit gebeurt in woningen van Lister (beschermd wonen/verblijf) of bij mensen thuis (aanvullende begeleiding thuis en (intensieve) gespecialiseerde ambulante begeleiding).

Specialisatie

Lister Houten kent twee teams: Team Houten Castellum en Team Houten Spoorhaag.

Het team Lister Houten Castellum is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme.

Het Lister Houten team De Spoorhaag is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen die willen werken aan hun zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en sociale vaardigheden. Deze begeleiding is erop gericht dat mensen na gemiddeld twee à drie jaar een eigen woning kunnen betrekken.

  • Deel deze pagina: