Main content

LIV is er voor mensen met een kwetsbaarheid en hun naasten. Wij dragen bij aan positieve gezondheid vanuit een andere invalshoek.

LIV staat voor Leven in Verandering en zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslavingsachtergrond. We richten ons vooral op herstel na een periode van ontwrichting. Samen met lotgenoten kijken we naar mogelijkheden om weer vol te kunnen leven.

Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt

Met een brede benadering ondersteunen wij mensen in hun zelfredzaamheid om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Ook vormt LIV een plek voor mensen om zich te ontwikkelen op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

  • Deel deze pagina: