Main content

Voor psychische klachten en problemen en psychiatrische stoornissen. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.

Mediant maakt al sinds enige jaren gebruik van een crisiskaart die als een soort crisispreventie actieplan in het elektronisch dossier is opgenomen.

Contactpersoon voor de crisiskaart: Janet Poels, Projectcoördinator ervaringsdeskundigheid
E-mail: j.poels@mediant.nl

Crisiskaartconsulent: Yvonne van der Zwaan
e-mail: yg.vanderzwaan@mediant.nl

  • Deel deze pagina: